Là Môi Trường Học Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Là Môi Trường Học Tuyệt Vời

Ưu điểm

- Môi trường các câu lạc bộ năng động - Nhà trường quan tâm ưu tiên tới các hoạt động bên ngoài cho sinh viên - Sinh viên có ý thức và năng lựa tốt

Điểm cần cải thiện

- Cơ sở hạ tầng còn chưa tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

nên vào và tham gia Business Ideas Team nhé. Trường rất tốt, môi trường năng động sáng tạo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn