Môi Trường Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học

Ưu điểm

Môi trường năng động, sinh viên tích cực tham gia hoạt động

Điểm cần cải thiện

Không có khuyết điểm

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia các hoạt động tại trường rất vui và bổ ích

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn