Môi Trường Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Đặng Hằng
Đặng Hằng

Môi Trường Học Tập

Ưu điểm

Cạnh tranh, sôi nổi

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất chưa đáp ứng hết nhu cầu

Trải nghiệm và lời khuyên

Những tiết học bổ ích và thú vị đến từ sự đóng góp của giảng viên cũng như sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn