Môi Trường Học Tập Năng Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập Năng Động

Ưu điểm

Nhiều CLB hoạt động năng động và có ích, phù hợp cho các bạn phát triển kỹ năng mềm và kiến thức học thuật để chuẩn bị cho sự nghiệp sau này

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất: cụ thể sân trường còn hơi nhỏ, gặp nhiều bất tiện Thủ tục hành chính rườm rà Một số môn học không sát với thực tế hoặc không cần thiết

Trải nghiệm và lời khuyên

Đại học Ngoại thương đối với tôi dù còn một số hạn chế như đã nêu ở trên, nhưng đây vẫn là một môi trường xứng đáng để học tập vì Ngoại thương cho sinh viên rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân thông qua các hoạt động CLB, các cuộc thi học thuật, cuộc thi kỹ năng trong trường và phát triển mối quan hệ của bản thân với các bạn, các anh chị tài giỏi. Nếu bạn là một người năng động, mong muốn phát triển kỹ năng mềm và định hướng tương lai sẽ đi làm theo khối ngành kinh tế thì đây thực sự là một nơi đáng học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn