Môi Trường Học Tập Tại Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở Ii | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Học Tập Tại Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở Ii

Ưu điểm

Năng động, sáng tạo

Điểm cần cải thiện

Lượng sách ở thư viện không đủ đáp ứng cho sinh viên

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng viên tại cơ sở II nhiệt tình và thân thiện sẵn sàng chỉ bảo và chia sẻ với sinh viên không chỉ về kiến thức học tập mà còn những vấn đề trong cuộc sống. Với môi trường học tập năng động như vậy, sinh viên có thể phát triển bản thân và nhiều cơ hội nghề nghiệp đang mở rộng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn