Môi Trường Tạo Điều Kiện Cho Sinh Viên Phát Triển Rất Nhiều | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tạo Điều Kiện Cho Sinh Viên Phát Triển Rất Nhiều

Ưu điểm

Giảng viên tốt, có nhiều kinh nghiệm, môi trường học tập năng động, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, phát triển nhiều kĩ năng mềm

Điểm cần cải thiện

Hệ thống wifi nhà trường cần cải thiện hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Luôn có nhiều cơ hội để phát triển bản thân ở đây, hãy mạnh dạn nắm lấy

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn