Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

sinh viên năng động, linh hoạt trong các tình huống

Điểm cần cải thiện

khuôn viên trường nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

có nhiều hoạt động ngoại khoá, sinh viên năng động, nhiệt quyết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn