Một Môi Trường Học Tập Tuyệt Vời | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Bảo Phạm Quốc
Bảo Phạm Quốc

Một Môi Trường Học Tập Tuyệt Vời

Ưu điểm

-Môi trường sinh viên năng động với các CLB đội nhóm cộng đồng - Lịch học khá ít, nên có thể dành thời gian trải nghiệm thực tế

Điểm cần cải thiện

- Đôi lúc Ban giám đốc chưa tiếp nhận thông tin từ sinh viên kịp thời

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường năng động giúp tôi phát triển và hoàn thiện bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn