Nên Hay Không Nên Học Đh Ngoại Thương? | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nên Hay Không Nên Học Đh Ngoại Thương?

Ưu điểm

Môi trường năng động, gặp nhiều người có cùng chí hướng

Điểm cần cải thiện

Học phí quá cao so với cơ sở vật chất trường cung cấp

Trải nghiệm và lời khuyên

Ổn, vẫn có thể tiếp tục học. Thực ra học đại học nên tự tìm kiếm cơ hội để được trải nghiệm nhiều hơn bên cạnh việc học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn