Nên Học Ngoại Thương Không | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nên Học Ngoại Thương Không

Ưu điểm

Nên học nha mọi người

Điểm cần cải thiện

Wifi cần được nâng cấp

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự học để có nhiều trải nghiệm và cái nhìn sâu hơn về Ngoại Thương nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn