Ngoại Thương Trong Tôi | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ngoại Thương Trong Tôi

Ưu điểm

Hoạt động CLB - Đoàn -Hội - Đội - Nhóm vô cùng đa dạng và năng động. Môi trường học tập luôn được thúc đẩy bởi sự hợp tác của giảng viên và sinh viên. Giảng viên của trường tâm huyết, lắng nghe và luôn giúp đỡ sinh viên để phát triển bản thân bên cạnh đó là nhiều cuộc thi, hội thảo với nhiều những cơ hội chứng tỏ, phát triển bản thân.

Điểm cần cải thiện

Diện tích trường hơi nhỏ, không có kí túc xá cho sinh viên, thư viện hơi nhỏ và ít sách.

Trải nghiệm và lời khuyên

Dù nhận xét như thế nào đi nữa việc chọn Đại học Ngoại Thương là một bước đi xứng đáng nếu bạn là một con người năng động, yêu ngành Kinh tế và thích chứng tỏ khả năng của mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn