Nhận Xét | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét

Ưu điểm

Môi trường tốt để phát triển những kĩ năng, hoạt động ngoại khóa rất nhiều để tham gia, học hỏi

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất, giảng viên và học phí

Trải nghiệm và lời khuyên

Tùy thuộc vào học viên, nhưng đây là một môi trường rất tốt đối với những bạn có sở thích, quan tâm đến khối ngành kinh tế.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn