Nhận Xét Về Môi Trường Đại Học Ngoại Thương Csii | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Quang Giới Ngô
Quang Giới Ngô

Nhận Xét Về Môi Trường Đại Học Ngoại Thương Csii

Ưu điểm

Môi trường năng động, tích cực, giảng viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Thủ tục hành chính hơi cứng nhắcc

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia thử một CLB, Đội, Nhóm ở Ngoại thương để trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn