Tạm Ổn, Không Tốt Bằng Cơ Sở Hà Nội. Cần Cải Thiện Chất Lượng Giảng Dạy | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tạm Ổn, Không Tốt Bằng Cơ Sở Hà Nội. Cần Cải Thiện Chất Lượng Giảng Dạy

Ưu điểm

Nhiều hoạt động ngoại khóa. Sinh viên có cơ hội việc làm.

Điểm cần cải thiện

Chất lượng giảng dạy chưa tốt. Giảng viên không quá thân thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn có kiến thức chuyên ngành sâu thì không nên chọn FTU HCM.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn