Thư Viện Của Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Thư Viện Của Trường

Ưu điểm

Máy lạnh hoạt động tốt; không gian yên tĩnh; bàn ghế rộng rãi; cán bộ nhân viên thân thiện

Điểm cần cải thiện

Quá ít đầu sách tham khảo; quá ít bàn ghế; diện tích quá nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một nơi có thể tập trung học tập và làm việc vì không gian yên tĩnh, không tốn tiền; máy tính có thể sử dụng dễ dàng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn