Trường Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Hoang Nguyen
Hoang Nguyen

Trường Đáng Học

Ưu điểm

chương trình đào tạo tốt

Điểm cần cải thiện

cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường phát triển tốt qua các hoạt động ngoại khóa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn