Trường Đh Hàng Đầu Về Kinh Tế Ở Miền Nam | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Hàng Đầu Về Kinh Tế Ở Miền Nam

Ưu điểm

Thầy cô có chuyên môn sâu, nhiều hoạt động nhóm nâng cao kĩ năng mềm, môi trường năng động, được định hướng và có nhiều cơ hội phát triển bản.

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất chưa tốt, một số giảng viên chưa có kinh nghiệm truyền tải nội dung môn học bằng tiếng Anh, học phí chưa thực sự tương xứng với CSVC và chất lượng giảng dạy.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường tuy nhỏ và còn một số hạn chế, nhưng là một môi trường tốt để phát triển bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn