Trường Đh Ngoại Thương Cs2 | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Ngoại Thương Cs2

Ưu điểm

Môi trường học tập năng động, nhiều cơ hội để sinh viên phát triển các kĩ năng của bản thân

Điểm cần cải thiện

Mạng wifi còn yếu

Trải nghiệm và lời khuyên

Các hoạt động ngoại khóa rất tuyệt vời. Các bạn đừng bỏ lỡ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn