Trường Kinh Tế Đáng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Kinh Tế Đáng Học

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt. Sinh viên giỏi, năng động.

Điểm cần cải thiện

Wifi hơi kém.

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tận dụng thời gian và cơ hội để phát triển bản thân tốt nhất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn