Trường Kinh Tế Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Kinh Tế Tốt

Ưu điểm

Trường chắc cũng nhiều người biết tới vì đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và thầy cô cũng rất là tâm huyết

Điểm cần cải thiện

Trường không có sân trường và cơ sở vật chất ở mức tạm ổn, cần cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, cần luọc bỏ một số môn học không liên quan đến ngành cho lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là 1 môi trường tốt để các bạn có thể học kinh doanh và phát triển bản thân. Đây cũng là nơi bạn có thể gặp được nhiều người tài năng và học hỏi họ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn