Trường Tôi | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Hồng Tiểu
Hồng Tiểu

Trường Tôi

Ưu điểm

giảng viên tâm huyết

Điểm cần cải thiện

khuôn viên trường nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

sinh viên rất rất năng động, hoạt động ngoại khoá cực nhiều trường nhiều trai xinh gái đẹp canteen ngon vô cùng

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn