Trường Tốt. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Tốt.

Ưu điểm

Chất lượng dạy học ổn.

Điểm cần cải thiện

Khuôn viên trường nhỏ.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường có các lớp học được lắp điều hoà chống được nóng bức, tạo được điều kiện học tập và giảng dạy tốt cho cả sinh viên và giảng viên. Tuy nhiên, khuôn viên trường nhỏ, chưa có nhiều không gian cho các hoạt động thể thao.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn