Trường Tốt Giảng Dạy Về Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Tốt Giảng Dạy Về Kinh Tế

Ưu điểm

Thầy cô có chuyên môn sâu, truyền tải tốt, các môn học từ nguồn nước ngoài chất lượng

Điểm cần cải thiện

Một số môn học không cần thiết, cơ sở vật chất không được tốt, trường hơi nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu muốn có một môi trường năng động, điều kiện phát triển bản thân tốt thì nên chọn trường Đại học Ngoại Thương cơ sở 2

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn