Xứng Đáng Là Trường Top Đầu Trong Ngành Kinh Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. HCM (cs2.ftu.edu.vn)

thanh Hằng
thanh Hằng

Xứng Đáng Là Trường Top Đầu Trong Ngành Kinh Tế

Ưu điểm

Môi trường rất năng động, với rất nhiều hoạt động ngoại khoá, tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện. Có một điểm cộng có thể không lớn nhưng trút bỏ được một gánh nặng lớn cho SV là không cần canh me đăng kí tín chỉ

Điểm cần cải thiện

Trường không cung cấp nước uống, học phí tăng 10% mỗi năm. Cơ sở vật chất còn hơi hạn chế

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường tuy nhỏ và còn một số hạn chế, nhưng với những gì bạn nhận được khi bạn lăn xả hết mình, thì đây là nơi hoàn toàn xứng đáng để gửi gắm thanh xuân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn