Có Nhiều Thất Vọng Nhưng Vẫn Không Hối Hận Vì Đã Chọn | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Có Nhiều Thất Vọng Nhưng Vẫn Không Hối Hận Vì Đã Chọn

Ưu điểm

1. SV giỏi: lợi thế của môi trường là xung quanh nhiều người giỏi mình được kết bạn và học hỏi họ nhiều 2. Nhiều CLB năng động: tạo cơ hội việc làm, cơ hội networking, tăng soft skills cho SV

Điểm cần cải thiện

1. CSVC kém, trường bé, hay tắc thường 2. Chất lượng GV: tùy người, nhưng người dạy hay ho +vững chuyên môn thì ít. TACS học phí cao (1,2 tín) mà GV dạy vẫn siêu chán. Dĩ nhiên vẫn có nhiều người có tâm, ở chuyên ngành mình thầy cô đa phần là nhiệt tình 3. Đầu ra : bấp bênh. SV trái ngành rất nhiều (vụ này thường được lấy cớ là "do năng động), làm đúng ngành thì lương khởi điểm ko cao. Chất lượng đào tạo và triển vọng việc làm đầu ra không tương xứng với độ hot bao nhiêu năm nay của FTU HN

Trải nghiệm và lời khuyên

Tạm được, hơi hối hận xíu. Mình nghĩ trường đã tuyển sinh khá ồ ạt mà chưa tính đến năng lực giảng dạy thực tế

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn