Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Hương Giang Vũ
Hương Giang Vũ

Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Có đầy đủ phòng bộ môn

Điểm cần cải thiện

Thang máy, nhà vệ sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

Cho đến giờ chị chưa thấy quá ko hài lòng với trường nên cứ thi vào Ngoại thương nha các em.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn