Đại Học Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng

Đại Học Ngoại Thương

Ưu điểm

Tốt, trường học thân thiện, học sinh tích cực

Điểm cần cải thiện

Cần xây dựng trường to hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên vào để có 4 năm Đại học đáng nhớ và nhiều kỉ niệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn