Đánh Giá Trường Đại Học Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Khanh Nguyễn
Khanh Nguyễn

Đánh Giá Trường Đại Học Ngoại Thương

Ưu điểm

Môi trường rất năng động. Sinh viên đẹp, tài năng, thông minh. Giảng viên giỏi.

Điểm cần cải thiện

Cần xây thêm thang máy cho sinh viên.

Trải nghiệm và lời khuyên

Được làm lớp trưởng, rất nhiều quyền lợi. Được tham gia Câu lạc bộ, rất năng động và có ích.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn