Đánh Giá Về Chất Lượng Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Vũ Thế Duyệt
Vũ Thế Duyệt

Đánh Giá Về Chất Lượng Học Tập

Ưu điểm

Học tập tốt

Điểm cần cải thiện

Học sinh cần học ít đi

Trải nghiệm và lời khuyên

Đã từng học rất ít nhưng do những người bạn đồng trang lứa học nhiều nên học nhiều lên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn