Đánh Giá Về Trường Đại Học Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Về Trường Đại Học Ngoại Thương

Ưu điểm

Đây là một môi trường năng động, sáng tạo và rất cởi mở.

Điểm cần cải thiện

Diện tích nhỏ và hay xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên đường vào.

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập rất tốt. Học viên mới nên tham gia trải nghiệm nhiều các hoạt động Câu lạc bộ trong trường.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn