Môi Trường Năng Động | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Năng Động

Ưu điểm

Một môi trường tốt để khiến bản thân trở nên chủ động hơn và cởi mở hơn

Điểm cần cải thiện

Học phí hơn cao 1 chút, và trang đăng kí tín chỉ mỗi giai đoạn đăng kí lại không thể vào được

Trải nghiệm và lời khuyên

Tự tin thể hiện bản thân và FTU sẽ là mái nhà thứ 2 của bạn !

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn