Môi Trường Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Môi Trường Tốt

Ưu điểm

Trường Đại học Ngoại thương là trường có môi trường để sinh viên phát triển bản thân rất tốt do sinh viên ở đây rất năng động

Điểm cần cải thiện

Trang đăng kí tín chỉ chưa được phát triển hoàn thiện, còn gặp vấn đề quá tải mỗi mùa đăng kí

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường CLB giúp tôi phát triển được các kĩ năng mềm cần thiết cho công việc sau này

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn