Môi Trường Xứng Đáng Để Học Tập | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Hương Giang Nguyễn
Hương Giang Nguyễn

Môi Trường Xứng Đáng Để Học Tập

Ưu điểm

Môi trường tốt, thầy cô quan tâm sát sao, giáo trình hay. Sĩ số lớp nhỏ, sinh viên được làm việc nhóm nhiều.

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao.

Trải nghiệm và lời khuyên

Học bằng 100% tiếng Anh, cần tập trung cao độ. Tự học hỏi thêm ngoài giờ học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn