Nhận Xét Trường Đại Học Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Long Bá
Long Bá

Nhận Xét Trường Đại Học Ngoại Thương

Ưu điểm

Giảng viên giỏi, sinh viên tốt. Môi trường năng động. Có các Câu lạc bộ rất bổ ích và giúp phát triển bản thân nhiều.

Điểm cần cải thiện

Web tín chỉ và Cơ sở vật chất.

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên vào học để có cơ hội giàu sớm. Trải nghiệm tốt, thiện cảm với môi trường trừ web đăng kí tín chỉ. Các học phần tương đối hay. Nhiều kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn