Review Ftu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Ftu

Ưu điểm

Môi trường học chất lượng, giảng viên tốt và cơ hội việc làm rộng mở

Điểm cần cải thiện

Cở sở hạ tầng chưa tốt và học phí còn cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Phát triển bản thân băng cách vừa học tập vừa tham gia các hoạt động ngoài giờ như clb để có thể tận dụng và khai thác tiềm năng bản thân cũng như mở rộng networking

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn