Tài Chính Quốc Tế | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tài Chính Quốc Tế

Ưu điểm

Đào tạo tốt

Điểm cần cải thiện

Một số môn dạy học chưa thu hút lắm

Trải nghiệm và lời khuyên

Vào tài chính quốc tế học vui lắm ạ, các môn học năm nhất đều thấy ổn, năm nhất học nhàn tiết kiệm đc thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, đi làm thêm để lấy thêm kinh nghiệm hoặc là đi phượt cùng với bạn bè. Các môn đại cương năm nhất chỉ cần chăm học 1 tẹo là đc, xong là học đề cương kĩ kĩ 1 tẹo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn