Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội) | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Ưu điểm

Môi trường năng động và cạnh tranh, sinh viên được tạo điều kiện cho việc tự học cũng như tham gia các hoạt động xã hội Giảng viên chất lượng và tâm, luôn tạo điều kiện cho sinh viên

Điểm cần cải thiện

Còn những hạn chế trong việc đăng ký tín chỉ nhưng sinh viên vẫn luôn được thầy cô hỗ trợ

Trải nghiệm và lời khuyên

Mới đầu vào mình vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và rụt rè. Nhưng trải qua những quá trình cùng nhau làm việc cả trên lớp và trong CLB mình đã có rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ cũng như tích góp được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Học tập ở FTU cũng hình thành cho mình được thói quen tự học bởi đây là môi trường năng động và cạnh tranh.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn