Trường Đh Đi Đầu Về Chất Lượng | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Đi Đầu Về Chất Lượng

Ưu điểm

Môi trường học tập tốt, tạo điều kiện để phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

Học phí hơi cao

Trải nghiệm và lời khuyên

ĐH Ngoại thương rất phù hợp cho những người muốn học sâu về kinh tế, đặc biệt là về mảng đối ngoại.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn