Trường Đh Ngoại Thương | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Ngoại Thương (Hà Nội)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Đh Ngoại Thương

Ưu điểm

Hoạt động ngoại khóa và chất lượng giảng dạy rất tốt

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên chú tâm học hành và cũng nên hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa, sẽ giúp cho bản thân phát triển rất nhiều.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn