Giảng Dạy Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ntt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Giảng Dạy Tốt

Ưu điểm

lịch thi chưa phù hợp

Điểm cần cải thiện

trường tốt giáo viên giỏi cơ sở vật chất tốt căn tin đpẹ

Trải nghiệm và lời khuyên

trường tốt giáo viên giỏi cơ sở vật chất tốt căn tin đpẹ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn