Nhận Xét Chung Về Đại Học Nguyễn Tất Thành | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (ntt.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Chung Về Đại Học Nguyễn Tất Thành

Ưu điểm

cơ sở vật chất tốt, giảng viên tận tình

Điểm cần cải thiện

không giải quyết vấn đề điểm cho học sinh

Trải nghiệm và lời khuyên

cảm thấy ổn, giảng viên chu đáo nhiệt tình , tuy nhiên số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường đúng kì hạn còn rất thấp

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn