Trường Dh Nha Trang Thiếu Uy Tín Và Chuyên Nghiep | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Nha Trang

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Trường Dh Nha Trang Thiếu Uy Tín Và Chuyên Nghiep

Ưu điểm

Giáo viên tận tình

Điểm cần cải thiện

Cách quản lý kém và ko có uy tín, thiếu chuyên nghiệp

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau khi học ở thì mình cảm thấy chất lượng quản lý và đạo tạo rất kém. Muốn học thêm tín chỉ mình qua trung tâm bồi dưỡng hỏi thì trung tâm nói lên phòng đào tạo, rồi mình lên phòng đào tạo thì phòng đào tạo chỉ xuống trung tam, cách hướng dẫn với sinh viên thì luôn cáu gắt và ko có thái độ thân thiện. Học xong thì phải đợi 4-5 tháng mới cho làm chuyên đề tốt nghiep, sv hỏi thì trưởng khoa nói liên hệ cô A sắp xếp, liên hệ cô thì cô nói lớp phải liên hệ trung tâm, khi lớp liên hệ trung tâm thì trung tam lại đẩy sang bảo liên hệ trưởng khoa. Cam kết học 1,5 năm ra trường thế nhưng nhà trường lại kéo dài đến 2 năm trở lên. Tổng thời gian học thì chỉ mất 7 tháng nhưng tổng thời gian chờ đến lúc có bằng thì 17 tháng. Không phải chỉ có mình khóa mình là bọ như vậy, mình tìm hiểu ít nhất là 3 khóa cũng trường hợp tương tự. Một trường đào tạo mà thiếu chuyên nghiep và uy tín như thế này thì làm sao sinh viên ra trường mong muốn có vc làn tốt và có trình độ tốt dc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn