Đánh Giá Đại Học Nông Lâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (hcmuaf.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Đại Học Nông Lâm

Ưu điểm

Trường có những trại thực nghiệm để sinh viên nâng cao trình độ thực hành

Điểm cần cải thiện

Một số tòa nhà do xây lâu nên xuống cấp

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường ĐH Nông Lâm là top trường hàng đầu về các ngành nông nghiệp và môi trường. Sinh viên ra trường có cơ hội tìm việc cao

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn