Đánh Giá Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (hcmuaf.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Trường

Ưu điểm

Các hoạt động hướng đến sinh viên đa dạng

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất xuống cấp

Trải nghiệm và lời khuyên

Sáng đi từ bến xe bus vô tới giảng đường giống như đi tập thể đục -.-

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn