Chất Lượng Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc gia TP. HCM (vnuhcm.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Tốt

Ưu điểm

Môi trường học tập giàu kinh nghiệm

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất xuống cấp

Trải nghiệm và lời khuyên

Mỗi trường học tập giàu kính nghiệm, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn