Review Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (hbu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Review Trường

Ưu điểm

Tương đối đẹp, cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

Học phí khá cao so với điều kiện gia đình

Trải nghiệm và lời khuyên

Tòa nhà mới xây khá ấn tượng, hi vọng có dịp ghé thăm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn