Tổng Quan. | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (hbu.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tổng Quan.

Ưu điểm

Rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi, chất lượng.Điểm cần cải thiện

Học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường rộng rãi, thoáng mát, tiện nghi, chất lượng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn