Tổng Quan Về Trường | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (hbu.edu.vn)

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn

Tổng Quan Về Trường

Ưu điểm

trường đáp ứng cơ sở vật chất hiện đại

Điểm cần cải thiện

học phí cao

Trải nghiệm và lời khuyên

môi trường học chất lượng, có nhiều hoạt động có ích, bám sát thực tiễn cuộc sống, giảng viên Việt Nam và nước ngoài đều tận tâm, nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn