Cảm Nghĩ Của Bản Thân Về Eiu | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Cảm Nghĩ Của Bản Thân Về Eiu

Ưu điểm

- Cơ sở vật chất hiện đại - Thư viện rộng rãi, có phòng họp riêng cho sinh viên muốn học nhóm - Trung tâm kết nối công đồng hỗ trợ hết mình cho sinh viên đang muốn đi thực tập - Giảng viên chất lượng, thân thiện và nhiệt huyết

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cần cải thiện ở thời điểm hiện tại

Trải nghiệm và lời khuyên

- Sinh viên được học và rèn luyện nhiều kỹ năng như thuyết trình và làm việc nhóm rất nhiều. Do đó, sinh viên được cọ sát với thực tế thông qua những bài assignments - Môi trường học tập rất tốt, tất cả giảng viên đều nhiệt tình hỗ trợ cho sinh viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn