Đánh Giá Môn Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Xuân Phạm Thanh
Xuân Phạm Thanh

Đánh Giá Môn Học

Ưu điểm

Các môn học phù hợp với tiêu chuẩn đào tạo nhân lực hiện nay

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn nên bắt đầu chuẩn bị những kỹ năng cần thiết như làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng Tiếng Anh tốt nên có tinh thần cầu tiến trong học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn